انتشارات

ماهنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۹

مهر 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

  کتاب‌های‌ معرفی‌ شده در سایت را چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟

   ماشین های شناختی

   filereader.php?p1=main_dc5c7986daef50c1e

   مقاله مرتبط با ماشین های شناختی

   • مهندسی علوم شناختی برای تقویت عملکرد انسان

    به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده‌ایم که فناوری‌ها، پرداختن جدی به پرسش‌های علمی مربوط به ماهیت ذهن را امکان‌پذیر کرده‌اند. ۱۲۵ سال پیش، پژوهش در مورد ماهیت ذهن به قلمرو فلسفه محدود می‌شد. در...

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با ماشین های شناختی