انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۳

شهريور 1396

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

   ماشین های شناختی

   filereader.php?p1=main_dc5c7986daef50c1e

   مقاله مرتبط با ماشین های شناختی

   • مهندسی علوم شناختی برای تقویت عملکرد انسان

    به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده‌ایم که فناوری‌ها، پرداختن جدی به پرسش‌های علمی مربوط به ماهیت ذهن را امکان‌پذیر کرده‌اند. ۱۲۵ سال پیش، پژوهش در مورد ماهیت ذهن به قلمرو فلسفه محدود می‌شد. در...

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با ماشین های شناختی