انتشارات

ماهنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۹

مهر 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  ماشین های شناختی

  filereader.php?p1=main_2cc53d2f88c1e4d1a

  مقاله مرتبط با ماشین های شناختی

  • مهندسی علوم شناختی برای تقویت عملکرد انسان

   به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده‌ایم که فناوری‌ها، پرداختن جدی به پرسش‌های علمی مربوط به ماهیت ذهن را امکان‌پذیر کرده‌اند. ۱۲۵ سال پیش، پژوهش در مورد ماهیت ذهن به قلمرو فلسفه محدود می‌شد. در...

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با ماشین های شناختی