رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  ماشین های شناختی

  filereader.php?p1=main_dc5c7986daef50c1e
  مقاله مرتبط با ماشین های شناختی
  • مهندسی علوم شناختی برای تقویت عملکرد انسان

   به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده‌ایم که فناوری‌ها، پرداختن جدی به پرسش‌های علمی مربوط به ماهیت ذهن را امکان‌پذیر کرده‌اند. ۱۲۵ سال پیش، پژوهش در مورد ماهیت ذهن به قلمرو فلسفه محدود می‌شد. در...

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با ماشین های شناختی
  - حذف خبر + افزودن خبر