انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۴

دي 1396

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

  محتوای فصلنامه فناوری‌های همگرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   هوش مصنوعی

   filereader.php?p1=main_70a7837270191f89b

   مقاله مرتبط با هوش مصنوعی

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با هوش مصنوعی