انتشارات

ماهنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۹

مهر 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

  کتاب‌های‌ معرفی‌ شده در سایت را چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟

   هوش مصنوعی

   filereader.php?p1=main_70a7837270191f89b

   مقاله مرتبط با هوش مصنوعی

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با هوش مصنوعی