انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۲

ارديبهشت 1396

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  فناورهای همگرا در حسگرها

  filereader.php?p1=main_84ce08d8b0691eaef

  مقاله مرتبط با فناورهای همگرا در حسگرها

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با فناورهای همگرا در حسگرها