انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۳

شهريور 1396

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

  مقالات سایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   فناورهای همگرا در حسگرها

   filereader.php?p1=main_84ce08d8b0691eaef

   مقاله مرتبط با فناورهای همگرا در حسگرها

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با فناورهای همگرا در حسگرها