انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۱۸

خرداد 1401

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  ویروس

  filereader.php?p1=main_7caf598b77ae126db
  مقاله مرتبط با ویروس
  • فناوری نانو و ناقلینِ ژن

   ژن رسانی، شکل هدفمند انتقال ژن به بافت ها و سلول های هدف است و در طی این فرآیند، ناقلین DNA نقش بسیار مهمی در موفقیت ژن رسانی دارند. از ناقلین ویروسی می توان به عنوان ناقلین سنتی نام برد، که همواره...

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با ویروس
  - حذف خبر + افزودن خبر