انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۴

دي 1396

آرشیو فصلنامه
نظرسنجی

محتوای فصلنامه فناوری‌های همگرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  برای دریافت فایل های ماهنامه وارد سایت شوید
  شماره مربوط به حجم فایل (مگابایت) دریافت فایل
  5 اسفند ماه 1394 6.8 مشاهده فهرست مطالب
  4 بهمن ماه 1394 9 مشاهده فهرست مطالب
  3 دي ماه 1394 5.1 مشاهده فهرست مطالب
  2 آذر ماه 1394 3.14 مشاهده فهرست مطالب
  1 آبان ماه 1394 6.24 مشاهده فهرست مطالب