ماهنامه فناوری‌های همگرا

ماهنامه فناوری‌های همگرا

آخرین شماره - 9

مهر 1395

فهرست مطالب این شماره

برای دریافت این فایل وارد سایت شوید

نشریه فناوری‌های همگرا از بهمن ماه ۱۳۹۴ توسط مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منتشر می‌شود.
این نشریه با رویکرد ترویج فناوری‌های همگرا می کوشد تا مطالب خبری، تحلیلی و آموزشی را در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران و توسعه دهندگان فناوری‌های همگرا قرار دهد.

آرشیو سالیانه

سال
سال 1395
سال 1394