معرفی ۴ محصول حوزه نسل جدید توالی‌یابی

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

تعداد بازدید : ۴۱۶

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

نســل جدیــد توالی‌یابــی(NGS)بــه مجموعــه فناوری‌هایــی اطــلاق می‌شــود کــه می‌تواننــد حجـم زیـادی از DNA را در مـدت زمانـی کوتـاه و بـا هزینـه کـم توالی‌یابـی کننـد.

 

 

 

نظر شما