همگرایی فناورانه، نگرشی راهبردی

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

تعداد بازدید : ۸۱۸

مترجم :
موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرآیند همگرایی فناورانه جایگاه خاصی دارند. آزادسازی بازار ارتباطات از راه دور و تغییرات فناورانه از عوامل تعیین‌کننده در همگرایی فناورانه هستند. شرکت‌های بسیاری در فرآیند ادغام و اتحاد حضور می‌یابند تا خود را در این چارچوب جدید جای دهند. عدم‌قطعیت‌های فناورانه از جنس تقاضا بسیار حائز اهمیت هستند. هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل اقتصادی تعیین‌کننده در راهبرد شرکت‌ها است. با این هدف، به بررسی برخی جنبه‌های مهم فناورانه و از جنس تقاضا می‌پردازیم و از طریق ایجاد یک ساختار موازی با تکامل بخش خرده‌فروشی، انگیزه‌های راهبردی شرکت‌ها را روشن می‌کنیم.

 

 

 

نظر شما