آیا تحقیقات مدیریت فناوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته واگرا هستند یا همگرا؟

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

تعداد بازدید : ۲۶۹۰

نویسنده :
موضوع : - -
1 امتیاز از 1 رای
نسخه چاپی

هدف اصلی این مقاله درک این نکته است که آیا تحقیقات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در حوزه مدیریت فناوری (TM) از لحاظ عناوین، رویکردها، تمرکز پژوهش و روش‌ها همگرا هستند یا واگرا. روندهای بین‌المللی بر مبنای مقایسه فعالیت‌های دانشگاهی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده‌اند، که از طریق تحلیل محتوای ژورنال‌های مهم TM طی دوره زمانی ۲۰۰۵- ۱۹۹۵ انجام شد. تحلیل نمونه‌ای تصادفی متشکل از ۳۲۵ مقاله نشان دهنده تمایز آشکار عناوین اصلی مطالعه‌شده بوسیله دانشگاهیان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. این مقاله با فراخوانی برای تمرکز بیشتر مطالعات آتی بر خصوصیات کشورهای درحال توسعه برای غنی کردن ادبیات TM از طریق افزایش درک ما از نظریه TM و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه پایان می‌یابد.

 

 

 

 

 

 

نظر شما