ترکیب فناوری: شناسایی و تحلیل محرک‌های همگرایی فناوری با استفاده از داده‌های پتنت

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

تعداد بازدید : ۱۰۸۷

مترجم :
موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

مفاهیم همگرایی فناوری یا ترکیب فناوری ، پدیده هم‌پوشانی فناوری را توصیف می‌کنند. علی‌رغم وجود شواهدی مبنی بر اینکه تحقیقات بین‌رشته‌ای و نوآوری برای صنایع، ارزش افزوده بالایی تولید می‌کند، مطالعات اندکی به بررسی ویژگی‌های ترکیب فناوری بر اساس داده‌های پتنت پرداخته‌اند. این مطالعه نمونه‌های جدیدی از همگرایی را با تکیه بر دسته‌بندی بین‌المللی پتنت (IPC) برای پتنت‌های ارسالی به اداره ثبت‌ اختراع اروپا بین سال‌های 1991 و 2007 بررسی می‌کند: اولین نوع پتنت‌ها به صورت ترکیبی از زیرکلاس‌های IPC که نشان‌دهنده نوعی ترکیب فناوری هستند. در این مطالعه همچنین مدل‌های تحلیل بقا پتنت که از کتاب‌سنجی حوزه پتنت استخراج شده برای شناسایی احتمال یک ترکیب (فناوری) جدید، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که ترکیب‌ها در صورتی بیشتر رخ می‌دهند که حوزه‌های اصلی فناوری با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند (بر اساس تعداد ارجاعات متقابل )، اسکوپ فناوری بالایی داشته و همچنین نتیجه یک همکاری میان شرکت‌های مختلف باشند. در مقایسه با یافته‌های قبلی، نتایج نشان می‌دهند که هرچه فناوری‌های مدنظر پیچیده‌تر باشند، احتمال همگرایی یا ترکیب آن‌ها کمتر خواهد بود. همبستگی میان احتمال ترکیب و ویژگی‌ حوزه‌های فناوری ترکیبی می‌تواند به مدیران و سیاست‌گذاران در راستای پیش‌بینی حوزه‌های جدید ترکیب فناوری کمک نماید.

 
نظر شما