نانو زیست فناوری DNA

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

تعداد بازدید : ۳۵۰۰

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

نانوزیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) DNA فناوری بالقوه ای ست که از تلفیق زیست فناوری و فناوری نانو ظهور کرده است. نانو زیست فناوری DNA از ساختارها و خواص مولکول DNA جهت ساخت مواد در اندازه های نانو و استفاده از آنها در زمینه های زیستی، مهندسی و پزشکی بهره می برد. مولکول DNA که ماده ای ژنتیکی است در تمام موجودات زنده حامل اطلاعات ژنتیکی موجود است. علاوه بر این، DNA دارای خواص منحصر به فردی مانند ساختار ژئومتریک در حد نانو، ذخیره و کد کردن اطلاعات، خودتکثیری، خودتشخیصی و خودچینشی است. توالی DNA جهت پردازش اطلاعات مفید بوده و ساختار آن آنرا به صورت ماده ساختمانی پایا و محکم مطرح نموده و خصوصیت خم شوندگی و تغییر ساختار آن به مولکول توانایی حرکت و واکنش به شرایط محیطی متفاوت را می دهد. از اینرو، نانو زیست فناوری DNA فرصت بالقوه و زمینه ی پیشروئی را جهت تحقیقات گشوده است. هدف اساسی نانو زیست فناوری DNA ساخت مواد با ساختار تکرار شونده، وسایل و ماشینهای در حد نانو، و توسعه ی این ساختارها به سطوح بزرگتر (ماکروسکوپی) با استفاده از خواص ساختاری، عملکردی و برهکنش های بین مولکولی DNA است. نانوزیست فناوری DNA قادر به رازگشایی واقعیت های پنهانی است که دانشمندان سال ها به دنبالشان بوده اند. این مقاله به بررسی زمینه های نظری، پیشرفت های اخیر، وضعیت موجود، استفاده های خلاقانه از DNA در زمینه های چندگانه، چالش ها و دورنمای آینده نانو زیست فناوری DNA می پردازد.

 
نظر شما