کاربرد نانوالکترونیک در ساخت بافت سایبورگ

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

تعداد بازدید : ۳۴۹۴

نویسنده :
موضوع : -
5 امتیاز از 1 رای
نسخه چاپی

ادغام و یکپارچه سازی ساختارهای الکترونیکی با بافت های بیولوژیکی به منظور اهداف درمانی و سنسوری، مورد توجه بسیاری از محققان در علوم بیولوژیکی، مهندسی و پزشکی است. طی تلاش های صورت گرفته توسط محققان، گزارشاتی مبنی بر ساخت دستگاه های الکترونیکی انعطاف پذیر مطابق با بافت های بیولوژیکی ارائه شده است. با این حال دستیابی به ساختارهای یکپارچه بی درز الکترونیکی و بیولوژیکی به صورت سه بعدی هنوز به عنوان یکی از مشکلات محققین در این حوزه می باشد. در این میان توسعه و پیشرفت های صورت گرفته در زمینه نانوالکترونیک، به حل مشکلات و محدودیت های موجود در این رابطه کمک می کند. به گونه ای که با ترکیب فرآیند های ساخت تجهیزات نانوالکترونیک با بافت های بیولوژیکی می توان به خوبی به این یکپارچگی بی درز بین دستگاه های الکترونیکی و بافت ها دست یافت. در این مطالعه کاربردهای فناوری نانوالکترونیک برای دستیابی به ساختارهای یکپارچه الکترونیکی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

 
نظر شما