نقاط داغ پروتئین در فصل مشترک‏ های بیو-نانو

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

تعداد بازدید : ۲۷۴۵

مترجم :
موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

فناوری نانو سمت ‏و سوی تحقیقات در علوم، پزشکی و مهندسی را تحت تأثیر قرار داده ‏است. نانولوله‏ های کربنی (CNTs )و اخیرا نانولوله‏ های پپتیدی(PNTs )و نانوکامپوزیت‏ های پروتئین-غیرآلی به‏ علت ویژگی‏ های خاص نانوساختاریشان که می‏ توانند به‏ عنوان داربست برای پروتئین‏ های میزبان و برای ساخت نانوسیم‏ ها استفاده‏ شوند، توجه زیادی را به‏ خود جلب‏ کرده اند. تغییر به‏ سوی برهمکنش‏ های پروتئین-غیرآلی کاربردهای زیادی از حسگرهای زیستی تا سلول‏ های سوخت‏ زیستی و نانوابزارهای زیستی دارد. ما چندین سیستم را که در آنها نقاط داغ پروتئینی، دومین‏ های فعال در پروتئین‏ ها و تعاملات دینامیکی در آن ها، نقش حیاتی در برهمکنش ‏ها در فصل مشترک این سیستم‏ ها باز‏ی می‏ کند را بررسی ‏می‏ کنیم.

 
نظر شما