جایگزین کردن و جانشین کردن حواس و مغز واکنشگر

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

تعداد بازدید : ۳۴۵۱

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

در این مقاله در دو بخش مجزا به موضوعات جایگزین کردن و جانشین کردن حواس (نگاه کلی و چشم اندازهای آینده) و بیانیه‌ی بینایی (مغز واکنشگر) پرداخته شده است. افزایش فراوان قدرت کامپیوتر،کوچک‌سازی دستگاه‌های الکترونیکی (فناوری نانو)، پیشرفت تکنیک‌های ارتباطی دستگاه‌های الکترونیکی با بافت‌های زیستی و شناخت بیش‌تر مسیرهای حسی موجب ایجاد چشم اندازهای عالی برای پیشرفت‌های مهم در جایگزینی حواس در طی سال‌های آینده می‌شود. هم چنین خوش بینی معقولی در عرصه‌ی جانشینی حواس وجود دارد. هرچه با تحقیقات علوم شناختی و علم عصب‌شناسی اطلاعات ما از سطوح بالاتر عملکرد مغز بیشتر می‌شود، بهتر می‌دانیم چگونه اطلاعات اولیه را به درون حواس سالم باقیمانده ترسیم کنیم. از این مهم‌تر، پیشرفت‌های خوب در فناوری و هوش مصنوعی است. مثلاً فناور ی جدید حسی، نظیر سیستم موقعیت‌یاب جهانی که طی چندین دهه هنوز ناشناخته بود، بدون شک موجب دسترسی نابینایان و ناشنوایان به انواع جدید اطلاعات در مورد جهان اطراف آن‌ها می شود.

در این مقاله نویسنده به تشریح مباحثی چون «فناوری کمکی و جانشین کردن حواس»، «ماهیت میان رشته‌ای تحقیقات روی جایگزین و جانشین کردن حواس»، «بازی میان علم و فناوری»، «جایگزین کردن حواس و ضرورت شناخت عملکرد حسی»،«برخی از عملکردهای بینایی: اهداف بالقوه برای جانشن کردن حواس»،«هم‌ارزی میان حسی: نمایش‌های ادراکی همسان» و «مکانیسم‌های زیربنایی جانشین‌کردن حواس و انتقال بین راه‌های حسی در مغز» پرداخته است.
در مقاله مغز واکنشگر آمده است، فناوری‌های نانو و اطلاعات در پیشرفت وسایل شناختی نوری آینده بسیار ارزشمند هستند. بیومارکرهای نانو  (Nano-Biomarkers) که برای عملکردهای مغزی هدف‌گذاری می‌شوند ونشانگر بیومولکول‌ها هستند، می‌توانند نواحی مسئول فعالیت‌های شناختی مختلف را دقیقاً پیداکنند و هم چنین اختلال‌های مختلف مغزی را تشخیص دهند. منابع و شناسایی کننده‌های اندازه‌ی نانو که به وسیله‌ی باتری‌های بسیار بادوام اندازه‌ی نانو کار می‌کنند، برای مطالعات بدون مانع عملکرد مغز بسیار مفیدند.
نظر شما