پیامدهای گستره‌‌ی اطلاعات زیستی

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تعداد بازدید : ۲۵۳۴

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

پیچیدگی نفوذ ناپذیر زیست شناسی اکنون با قدرت رو در رو شده است و این تلاقی در حال تغییر دنیاست. پیشرفت توأم ابزارهای مورد نیاز برای بیرون کشیدن معانی زیستی از DNA، پروتئین‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها، موجودات زنده و کل جامعه، زمینه را برای درک بیش‌تر مکانیسم‌های زیستی فراهم کرده است.

علم اطلاعات زیستی، پیچیدگی عمیق زیست شناسی را به روشی ارایه می‌کند که می‌توان معنا را به وسیله‌ی ابزارهای دیجیتالی به دست آورد. این رشته‌ی علمی چند بخش دارد و در نتیجه به طور کلی با چند روش تعریف می‌شود. در بخش اول این مقاله به این تعریف‌ها پرداخته شده است. 
 در بخشی از مقاله آمده؛ گستره‌ی اطلاعات زیستی توانایی ما را در قرار دادن الگوهای فردی تندرستی و بیماری در شرایط الگوهای تندرستی و بیماری کل جمعیت به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. این گستره هم چنین موجب شناخت بهتر مکانیسم‌های بیماری، نحوه‌ی گسترش بیماری ها در کل جمعیت و نحوه‌ی درمان بهتر بیماری‌ها می‌شود.

نظر شما