ژن درمانی: کاری عبث یا کمکی مفید برای الگوهای موجود

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تعداد بازدید : ۳۱۱۸

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

در این مقاله در مورد مزایا و معایب احتمالی ژن درمانی به عنوان سیستم تأیید و رساندن دارو درعصرعلوم ژنومیک بحث شده است. نویسند این مقاله معتقد است،برای عبور از موانع مربوط به فناوری این تصور، باید یک فضای علمی میان رشته‌ای وجود داشته باشد تا پایه‌ی علمی در علوم پایه و تهیه‌ی دارو پیشرفت کند. مثلاً لازم است متخصصان ژنتیک دوباره با پزشکان، متخصصان فیزیولوژی با شیمیدانان و متخصصان زیست شناسی سلولی با مهندسان گفتگو کنند.

«روندهای تهیه دارو: داروهای شخصی»، «تاثیرفناوری آنالیز ژنوم» و «تهیه دارو در عصر آنالیز ژنوم: ژنومیک کاربردی» سه موضوعی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
در این کتاب آمده است، از نقشه‌های SNP گرفته تا شرح واکنش دارویی افراد، توالی ژنوم انسانی باید تست‌های تشخیصی ژن‌های زمینه‌ساز بیماری را ارتقا دهد و موجب رژیم‌های درمانی مناسب برای تک تک بیماران شود. آنالیزهای اخیر (هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) نشان می دهد وفور داروهای پیش بینی شده موجب افزایش فراوان هزینه‌های تحقیقات و توسعه‌ی داروشناسی می‌شود.
ژن‌درمانی؛ استفاده از DNA ترکیبی به عنوان یک ماده‌ی زیستی برای اهداف درمانی است. در ژن درمانی هم از حاملان ویروسی و هم از حاملان غیر ویروسی استفاده می‌شود.
نظر شما