توالی‌سنجی DNA برای نظارت بر محیط کارخانه‌های مواد غذایی

تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

تعداد بازدید : ۲۵۲

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

پژوهشگران به بررسی اثربخش بودن توالی‌سنج شرکت اکسفورد نانوپور پرداختند تا بفهمند که آیا می‌توان از این دستگاه برای پایش شرایط میکروبی و آلودگی‌ها در کارخانه‌های مواد غذایی استفاده کرد یا خیر. نتایج مثبت بود و این دستگاه برای چنین کاری قابل استفاده است.

محققان به ارزیابی استفاده از دستگاه توالی‌یابی DNA دستی برای نظارت بر محیط در کارخانه‌های مواد غذایی پرداختند، تا نشان دهند که آیا می‌توان از توالی‌سنج‌های دستی و قابل حمل برای پایش میکروبی محیط کارخانه‌های مواد غذایی استفاده کنند.

 

این مطالعه توسط محققان برنامه تحقیقات غذایی تیگاس و مرکز تحقیقات ای‌پی‌سی میکروب ایرلند انجام شده است. در این پروژه، محققان از  توالی‌یاب‌های قابل حمل DNA  به عنوان یک ابزار معمول کنترل میکروبی در تأسیسات تولید مواد غذایی استفاده کردند. بودجه این پروژه توسط وزارت کشاورزی، غذا و دریایی (DAFM) تأمین شده است.

 

محققان این پروژه می‌گویند: «توالی‌یاب‌های کوچک و قابل حمل DNA اولین گام ها برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل میکروبی در زمان واقعی است.»

 

میکروب‌های موجود در غذا می‌توانند باعث فساد و بیماری شوند، بنابراین بررسی‌های معمول در سایت‌های تولید ضروری است. شناسایی دقیق میکروارگانیسم ها در زنجیره غذایی باعث می‌شود منابع آلودگی شناسایی و اقدامات کنترلی اعمال شود. با این حال، روش‌های فعلی، اگرچه آزمایش شده اند اما دارای محدودیت‌هایی هستند.»

 

پیشرفت میکروبیولوژی

آزمایش میکروبیولوژی در زنجیره غذایی و تداوم اتکا به آزمایش میکروبیولوژی کلاسیک قدیمی مانند استفاده از ظروف آگار و پتری ادامه دارد. این یک روش وقت‌گیر است و فقط میکروارگانیسم هایی که به طور خاص مورد آزمایش قرار می گیرند، شناسایی می شوند.

 

توالی‌سنجی DNA می تواند به جای کشت نمونه‌های باکتریایی در ظرف‌های پتری، DNA باکتری را به سرعت تجزیه و تحلیل کرده و گونه‌های موجود در یک نمونه را شناسایی کند. با این حال، توالی‌سنج‌ها متعارف نیازمند تجهیزات گران قیمت مبتنی بر آزمایشگاه بوده و تنها تکنسین‌های بسیار آموزش دیده می‌توانند این کار را انجام دهند و نتایج را تجزیه و تحلیل کنند. این به بدان معنی است که این روش‌های رایج برای نظارت میکروبی معمول در کارخانه‌های تولید مواد غذایی شلوغ مناسب نیست.

 

پروفسور کوتر و همکارانش به سرپرستی عملکرد دستگاه توالی‌سنجی اکسفورد نانوپور که به توالی‌سنج مینیون شهرت دارد را با روش‌های رایج نظارت بر محیط  یک کارخانه لبنیات مقایسه کردند.

 

دستگاه دستی مینیون از نظر تعداد گونه‌های باکتریایی که می تواند در نمونه‌ها شناسایی شود، شبیه سیستم تعیین توالی بزرگتر آزمایشگاهی بود ، این نتایج نشان می دهد که مینیون به عنوان یک دستگاه نظارت معمول در تولید مواد غذایی پتانسیل کار دارد. این دستگاه کوچک برای عملکرد صحیح به حداقل DNA نیاز دارد.

 

این مطالعه یک گام اساسی به سوی فناوری است که افراد غیر متخصص می توانند از ابزار توالی‌یابی DNA برای انجام آزمایش میکروبیولوژی در زنجیره غذایی استفاده کنند.

منبع : https://www.foodsafetynews.com/2021/03/scientists-test-handheld-dna-sequencers-for-microbial-monitoring/

نظر شما