ارائه مدلی برای تازدن‌های الهام گرفته از اوریگامی

تاریخ : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تعداد بازدید : ۷۰۶

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

مدلی ارائه شده که با استفاده از آن می‌توان به کمک تازدن و اوریگامی محصولی با ساختار پیچیده تولید کرد. مزیت این روش امکان پیش‌بینی پیکربندی و رفتار محصول نهایی است.

به تازگی مقاله‌ای با عنوان Folding of Tubular Waterbomb  در نشریه Research به چاپ رسیده است که درآن پژوهشگران راهبردی برای تولید ساختار لوله‌ای با کمک اوریگامی ارائه کردند.

 

اوریگامی نام نوعی تازدن کاغذ در فرهنگ ژاپنی است که طی چند دهه گذشته بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. محققان با استفاده از تازدن رشته‌ها نظیر DNA اقدام به تولید ساختارهای مختلف می‌کنند.

 

به تازگی یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تینجین در چین نشان دادند که از راهبردی اوریگامی می‌توان برای تولید ساختارهای لوله‌ای شکل استفاده کرد. این گروه نشان دادند که با استفاده از این راهبرد امکان تولید ساختار لوله‌ای صلب و ساختاری با قابلیت چرخش وجود دارد.  این پروژه اهمیت زیادی دارد، چرا که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از راهبردی اوریگامی برای تولید ساختارهای لوله‌ای پیچیده استفاده کرد و همچنین این پروژه یک مدل نظری ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان فهمید که در طول فرآیند تاخوردن، دقیقا چه اتفاقی رخ می‌دهد.

 

این گروه تحقیقاتی در این پروژه مدلی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان درباره پیکربندی ساختار محصول نهایی پیش‌بینی دقیقی داشت. این گروه در ابتدا اقدام به توسعه مدلی کردند که می‌توانست مکانیک تازدن ساختار لوله‌ای را مشخص کند. این مدل به انها کمک کرد تا رفتار تازدن ساختار لوله‌ای را هنگام استفاده از راهبرد اوریگامی بفهمند.

 

این مدل جدید به محققان کمک می‌کند تا چگونگی تغییر شکل ساختار را از پیش مشخص کنند. به گفته پژوهشگران با این راهبرد و مدل ارائه شده می‌توان خواص مکانیکی محصول نهایی را از پیش تعیین کرد و ماده‌ای برنامه‌ریزی شده تولید نمود.

 

یان چن از محققان این پروژه می‌گوید: « ما با یک دهه قبل روی اوریگامی ساختارهای لوله‌ای کار می‌کردیم، بعد از اتمام آن پروژه که با موفقیت انجام شد، این سوال مطرح شد که در طول فرآیند تازدن DNA چه اتفاقی می‌افتد. به تازگی که روی شبه مواد کار می‌کردیم مشتاق شدیم که روی این ساختارها نیز کار کنیم.»

 

خواص مکانیکی شبه مواد که در اوریگامی استفاده می‌شود به رفتار تاخودرگی آن بستگی دارد. برای برنامه‌ریزی و تنظیم دقیق خواص یک ماده، به طوری که بتوان از آن برای اوریگامی استفاده کرد، لازم است که یک مدل نظری ارائه شود که بتواند مکانیک تازدن ماده را توصیف کند.

 

پژوهشگران می گویند: « با استفاده از این راهبرد، ما برای اولین بار از ساز و کار تشکیل ساختار در طول تاززدن لوله‌ها پرده برداشتیم. مدل نظری که طراحی کردیم به ما اجازه می‌داد تا رفتار این ساختار لوله‌ای را برنامه‌ریزی کنیم و مشخص کنیم که آیا انتقال ساختار صورت گیرد یا خیر و اگر قرار به انتقال ساختار است این کار از کجا انجام شود.»

 

منبع : https://techxplore.com/news/2020-05-origami-inspired-tubular-waterbomb.html

نظر شما