ابزاری برای توالی سنجی DNA در صحنه جرم

تاریخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تعداد بازدید : ۷۵۰

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

نمونه‌های پیچیده، مخلوط و مبهم در صحنه‌های جرم به عنوان چالشی عظیم در بحث‌های جرم‌شناسی مطرح بوده‌اند. حال زمان آن فرا رسیده است تا با پنل جدید فرایند توالی‌یابی نسل جدید، روش تشخیص هویت در صحنه جرم متحول شود.

شرکت ترموفیشر پنل توالی‌یابی نسل جدید برای آنالیزهای جرم شناسی معرفی کرده است. پنل Applied Biosystems Percision ID GlobalFiler NGS STR Panel v2، در تلفیق با نرم افزار Converge Software 2.0 برای تشخیص تفاوت‌های حساس ژنتیکی در مخلوط‌های دی‌ان‌ای پیچیده و آسیب دیده، گسترش یافته است.
این پنل طراحی شده است تا همراه با سیستم Ion Chef برای تهیه کتابخانه و الگوی اتوماتیک به کار رود و همچنین با سیستم‌های توالی‌یابی Ion S5 و Ion S5 XL (که تنها به 2 ساعت برای انجام توالی‌یابی و 15 دقیقه کار عملیاتی احتیاج دارند)، کار کند.
این پنل CODIS (Combined DNA Index System) را با STR (Short Tandem Repeat) های چند اللی، شامل Penta D و Penta E، مانند نشانگرهای تشخیص جنسیت هدف می‌گیرد. شرکت ترموفیشر اعلام کرده است تعیین نشانگر افزونه کمک می‌کند تا در نمونه‌های صحنه جرم بتوان چند جزء را تشخیص داد.
پروفایل‌هایی از این پنل با استفاده از ماژول Converge NGS Analysis جدید ساخته شده است. عملکرد ژنوتایپر HID STR اطلاعاتی در زمینه‌ی آلل STR طول محور، واحدهای تکراری توالی‌محور، SNPهای شناخته شده در نواحی همسایه و هتروزیگوت‌های ایزومتریک (الل‌هایی باطول یکسان که شامل توالی‌های تکراری متفاوت هستند) به ما می‌دهد.
نوع ارتباط کاربری پنل با نرم افزار GeneMapper ID-X شرکت Applied Biosystems یکسان است. بنابراین کارشناس جرم‌شناسی به راحتی می‌تواند داده‌ توالی‌یابی را با مقادیر کنترل کیفیت مشابه، همچون Allele Number (AN)، Off-Ladder Allele (OL)، Peak Height REatio (PHR)، Below Stochastic Threshold (BST) و Control Concordance (CC)، ارزیابی کند.
رزی لی، معاون و مدیر بخش انسانی ترموفیشر می‌گوید: «مشتری‌های ما نیاز به دسترسی بیشتر به پروفایل‌های ژنتیکی نمونه‌های پیچیده‌ دی‌ان‌ای دارند، همین ما را به گسترش بیشتر سیستم Percision ID NGS، ساخت پنل‌های بیشتر و یک مسیر آنالیز داده‌ جامع‌تر وامی‌دارد.»
کلاوز بورشتینگ، مشاور ارشد بخش ژنتیک قانونی دپارتمان پزشکی قانونی دانشگاه کپنهاگن دانمارک نیز می‌گوید: «توالی‌یابی نسل جدید این قابلیت را دارد که ژنتیک قانونی را با توسعه‌ روش‌های بازیابی پروفایل اللی در نمونه‌های آسیب‌دیده و پیچیده، متحول کند. آزمایش‌های ما نشان‌دهنده‌ تناسبی کامل بین این روش و روش‌های مبتنی بر الکتروفورز مویین (Capillary Electrophoresis) هستند؛ یعنی حساسیت بالا و امکانات جدید برای تفسیر نمونه‌های مخلوط.»

منبع : http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/thermo-fisher-introduces-new-ngs-str-panel-for-forensic-dna-analysis/81254717

نظر شما