ژن درمانی به کمک نانوذرات پروتئینی

تاریخ : ۰۱ مرداد ۱۳۹۴

تعداد بازدید : ۲۱۸۹

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

محققان یک ویروس مصنوعی از جنس پروتئین ساختهاند که میتواند به هسته سلول‌های بیمار نفوذ کرده و بخش‌های درمانی دیاِناِی را آزاد کند. این ویروس از نانوذراتی تشکیل شده‌است که قابلیت احاطه و مونتاژ قطعات دیاِناِی را دارند.

ژن درمانی مجموعهای از روشهای درمانی است که با جاسازی یک ژن درون ژنوم، با ترمیم و رفع عیب ژن، بیماری را درمان می‌کند. این روش درمانی به عناصری نیاز دارد که ژن را به درون هسته سلول منتقل نماید. یکی از این عناصر ویروس است که استفاده از آن آسیبزا میباشد. در نتیجه دانشمندان به دنبال جایگزینی مناسب برای آن هستند. با این هدف، علم نوظهور نانوپزشکی به کمک آمده‌است و فعالیتهای ویروسی در قالب نانوذراتی با توانایی آزادسازی اسید نوکلئیک و سایر داروها درون سلول‌ها، پیاده‌سازی شده‌اند.
در میان مواد متنوعی که توسط محققان بررسی گردیده‌است، پروتئینهای زیستی از بقیه سازگارتر و زیستتجزیهپذیرتر بودند و تنوع عملکردی گستردهای را فراهم نموده‌اند. با این وجود همچنان کنترل راهی که بلوکهای پروتئینی را برای تشکیل ساختارهای پیچیدهتر بهمنظور انتقال دیاِناِی سازماندهی کند دشوار است.
گروه پروفسور آنتونیو ویلاوِرده ، رییس واحد نانوزیستفناوری موسسه زیستفناوری و زیستپزشکی یواِیبی (Universitat Autònoma de Barcelona)، معتقدند که با استفاده از پروتئین به عنوان ویروس مصنوعی، میتوانند به سلول هدف نفوذ کرده و به هسته آن برسند.
ویلاوِرده میگوید: «مهم است که بدانید توانایی خودسازی به ساختار پروتئین انتخاب شده وابسته نیست و به یک نوع پروتئین خاص محدود نمیشود. این موضوع به ما حق انتخاب پروتئینی را میدهد که هیچ گونه پاسخ ایمنی بعد از اجرای کارش ایجاد ننماید.»
آنچه که در شیمی درمانی برای معالجه سرطان رخ میدهد شبیه ژن درمانی است. معالجات مرسوم در شیمی درمانی مقدار فوق‌العاده زیادی سم به همراه دارد که کاربرد آنها را محدود میکند. به همین دلیل محققان یواِیبی در همکاری با پزشکان مشهور در حال انطباق این ویروس مصنوعی برای ایجاد قابلیت حمل داروهای ضد سرطان به سلولهای تومور هستند. در صورت تحقق این امر آنها قادر خواهند بود مقدار زیادی مواد دارویی را در یک نقطه مشخص تحویل دهند.

منبع : http://phys.org/news/2015-04-harmless-artificial-virus-gene-therapy.html

نظر شما