دومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

تاریخ شروع : 1397/12/01

تاریخ پایان : 1397/12/01

شهر : اهواز

وب سایت : http://ceitconf.ir/fa/‎

توضیحات :

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد. دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی با هدف گردهمایی متخصصان، ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، آشنایی با مسائل و دستاوردهای روز و دریافت آموزش‌های کوتاه مدت برگزار می‌گردد.

محورهای همایش:

· سیستم‌ها و فناوری اطلاعات

· سیستم‌های توزیعی و شبکه

· مهندسی نرم‌افزار

· سیستم‌های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا

· معماری کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

· سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم