ششمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی

تاریخ شروع : 1397/12/14

تاریخ پایان : 1397/12/14

شهر : تهران

وب سایت : http://dsconf.ir/fa/‎

توضیحات :

اهداف:

* بررسی یافته‌های نوین در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه

* جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بخش‌های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه‌سازی فعالیت‌ها

* اشاعه‌ی فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه‌ریزی و توسعه یافته‌های نوین و علوم و تکنولوژی

* فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات کشورهای مختلف

محورهای مرتبط به فناوری‌های همگرا:

- مهندسی کامپیوتر

- مهندسی بـرق

- مهندسی مکانیک

- مهندسی متالـوژی

- مهندسی پزشکی

- راههای تحقق توسعه علم و فناوری

- اهمیت علم و فناوری در جهان