کنفرانس ملی کامپیوتر و مهندسی پزشکی

تاریخ شروع : 1397/12/08

تاریخ پایان : 1397/12/08

شهر : اصفهان

وب سایت : http://mtcb.ir/fa/‎

توضیحات :

کنفرانس ملی کامپیوتر و مهندسی پزشکی با هدف گردهمایی متخصصان، ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، آشنایی با مسائل و دستاوردهای روز و دریافت آموزش‌های کوتاه‌مدت برگزار می‌‌گردد.

محورهای مرتبط به فناوری‌های همگرا:

- مهندسی نرم‏ افزار

- سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم

- امنیت داده و شبکه‌های کامپیوتری

- فناوری اطلاعات و ارتباطات

- معماری کامپیوتر و سیستم‏‌های دیجیتال

- شبکه‌های کامپیوتری

- هوش مصنوعی و رباتیک

- مهندسی عصب و توانبخشی

- مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

- مهندسی سلولی و مولکولی نانو مواد