کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران

تاریخ شروع : 1397/03/30

تاریخ پایان : 1397/03/30

شهر : تهران

وب سایت : http://icconf.ir/fa/‎

توضیحات :

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحله‌ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقوله ‌ توسعه پایدار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. تحقق این امر هم زمانی ممکن است که بتوانیم با فرهنگ سازی صحیح مقوله مهم و حیاتی توسعه پایدار را در جامعه گسترش دهیم و مسلماً بدون آموزش و ترویج توسعه پایدار در کشور نمی‌توان به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت.

با توکل بر عنایت حضرت باریتعالی، با حمایت و مشارکت موثر دستگاه‌های علمی و اجرایی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته امیدوار است بتوان بیش از پیش به نتایج و اهداف بالاتری دست پیدا کرده و در مقابل پژوهشگران این کنفرانس سربلند گردیم.

 

محورهای کنفرانس:

- نوآوری و تحقیق مهندسی برق و الکترونیک

- نوآوری و تحقیق در مهندسی مکانیک

- نوآوری و تحقیق علوم و مهندسی کامپیوتر


filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9