• رویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم
  عنوان اصلیرویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم
  نویسندگان-
  سال انتشار1392
  ناشرانتشارات سخنوران
  تعداد صفحات814
  ISBN9786005650358
  موضوعمبانی علمی
هوش مصنوعی رشته گسترده‌ای است و این کتاب نیز کتابی گسترده است. تلاش مولفین بر این بوده که دامنه این رشته را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهند. گستردگی مباحث کتاب، منطق، احتمال، ریاضیات پیوسته، ادراک، استدلال، یادگیری، اقدام و حتی از دستگاه‌های ریز الکترونیکی تا روبات‌های کاوشگر سیاره‌ای را در بر می‌گیرد. از این جهت نیز کتاب را می‌توان گسترده نامید که نتایج را با عمق بیشتری ارائه می‌کند، هرچند تلاش بر این بوده است که قسمت اصلی هرفصل تنها به مفاهیم مرکزی بپردازد. کتاب رویکردهای نوین هوش مصنوعی به هشت بخش تقسیم شده‌است. بخش اول هوش‌مصنوعی، دیدگاهی از هوش مصنوعی را بر اساس نظریه کارگزارهای هوشمند عرضه می‌کند. بخش دوم، حل مساله، بر روش‌های تصمیم‌گیری در مواقعی که باید از چند قدم بعدتر را نیز درنظرگرفت می‌پردازد. بخش سوم، دانش و استدلال، راه‌های ارائه دانش برای جهان و چگونگی استدلال منطقی با این دانش را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل چهارم برنامه‌ریزی، درباره چگونگی استفاده از این روش‌های استدلال بحث شده است. در فصل پنجم دانش و استدلال غیرقطعی و در بخشش ششم یادگیری، روش‌های تولید دانش مورد نیاز توسط اجزای تصمیم‌گیرنده توصیف شده است. در بخش هفتم، ارتباط و نهایتا در بخش هشتم، نتیجه‌گیری، گذشته و آینده هوش‌مصنوعی و مفاهیم فلسفی و اخلاقی هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کتاب حاضر، مرجع اصلی درس هوش مصنوعی در بیش از ۱۰۰۰ دانشگاه در سرتاسر دنیا است. مباحث کتاب شامل عامل‌های جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه، مسائل ارضای محدودیت، منطق، عامل‌های منطقی و برنامه‌ریزی است. تلاش مولفین براین بوده است که بخش اعظم هر فصل تنها به مفاهیم اصلی بپردازد. برای مطالعه بیشتر در هر زمینه، می‌توان به کتاب‌شناسی انتهای فصل‌ها مراجعه کرد. به منظور ملموس‌تر شدن مفاهیم، در لابه‌لای مطالب، الگوریتم‌های شبه‌برنامه گنجاتده شده‌است. پیاده‌سازی این شبکه کدها نیز با چند زبان برنامه‌نویسی مختلف در وب سایت aima.cs.berkeley.edu موجود است. این کتاب در دو جلد و در مجموع ۲۷ فصل تدوین شده است. عناوین فصل‌های جلد دوم: عدم قطعیت/ استدلال احتمالی/ استدلال احتمالاتی در روند زمان/ اتخاذ تصمیم‌های ساده/ اتخاذ تصمیم‌های پیچیده/ یادگیری از مشاهدات/ دانش در یادگیری/ روش‌های یادگیری آماری/ یادگیری تقویتی/ ارتباطات/ پردازش احتمالی زبان/ ادراک/ رباتیک/ مبانی فلسفی/ هوش مصنوعی: حال و آینده