• مبانی بیوانفورماتیک
  عنوان اصلیمبانی بیوانفورماتیک
  نویسندگانمحبوبه ضرابی
  سال انتشار1392
  ناشرانتشارات آییژ
  تعداد صفحات186
  ISBN9789649703893
  موضوعمبانی علمی
بیوانفورماتیک علم نوینی‌ است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم‌افزارهای کامپیوتری و بانک‌های اطلاعاتی به برخی مسائل بیولوژیکی به خصوص در زمینه‌های سلولی و مولکولی پاسخ داده می‌شود. بیوانفورماتیک به‌عنوان نقطه پیوند علوم رایانه‌ای، ریاضیات و علوم زیستی همچنین به‌عنوان یکی از جدیدترین زمینه‌های علمی، آغازگر شگفتی‌های تمدن بشری در عصر جدید است. مطالعات پدیده‌های زیستی و رشد سریع داده‌های حاصل این مطالعات باتوجه به شناسایی ژن‌ها و پروتئین‌های جدید، وجود ابزارهای کامپیوتری، جهت مدیریت این اطلاعات را ضروری می‌نماید؛ به این ترتیب شاخه جدیدی در علوم زیستی به‌نام بیوانفورماتیک شکل گرفت. به‌تدریج کارایی و قابلیت این علم با توجه به سرعت پردازش بالای آن برای دانشمندان علوم زیستی، پزشکی و حتی کشاورزی، نمایان شده و استفاده از این ابزار در تحقیقات علمی گسترش یافته است. در کتاب «مبانی بیوانفورماتیک» ابتدا مبانی تئوری برنامه‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی به زبانی ساده توضیح داده شده‌ و سپس کار با برنامه‌ها و جست‌وجو در سایت‌ها به طور عملی به تصویر کشیده شده‌اند. عناوین فصل‌ها: فصل اول:مقدمه فصل دوم: پایگاه‌های داده فصل سوم: پایگاه‌های داده زیستی فصل چهارم: همترازی توالی فصل پنجم: نرم‌افزارهای جستجوی توالی‌های مشابه فصل ششم: همترازی چندتایی فصل هفتم: پیشگویی دُمین و نگاره‌پروتئین فصل هشتم: پایگاه داده‌های ساختاری