• کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک
  عنوان اصلیکاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک
  نویسندگان-
  سال انتشار1393
  ناشرانتشارات دانشگاه یزد
  تعداد صفحات516
  ISBN9786006309583
  موضوعمهندسی
هوش مصنوعی داغ‌ترین بحث میان کارشناسان دانش رایانه و اطلاعات و دیگر دانشمندان و تصمیم‌گیرندگان است. در سراسر تاریخ تا به امروز انسان از جنبه تن و روان، مرکز و محور بحث و پژوهش‌ها بوده‌است. ولی اکنون موجودی با رتبه پایین‌تر، بی‌جان و ساختگی ‌می‌خواهد جانشین او شود، امری که بدون شک می‌توان ادعا کرد بیشتر انسان‌ها با آن مخالفند. هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌ها یا برنامه‌های هوشمند است. در تعریفی دیگر، هوش مصنوعی، شاخه‌ای است از علم کامپیوتر که ملزومات محاسبات اعمالی همچون ادراک، استدلال و یادگیری را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می‌دهد. امروزه با پیشرفت علم و ورود روش‌ها و تکنیک‌های جدید (مانند هوش مصنوعی) در مطالعات و تحقیقات مهندسی آب و خاک، روز‌به‌روز کاربرد این روش‌ها افزون‌تر شده‌است. هوش‌مصنوعی، یکی از موضوعات نوین و مهم در علوم مهندسی است که با سرعت بسیار زیادی، جای خود را در تمام رشته‌های مهندسی آب و خاک باز کرده است. از شاخه‌های مهم این مبحث می‌توان به شبکه‌های عصبی، منطق فازی، درخت تصمیم‌گیری، بردار ماشین و الگوریتم ژنتیک اشاره نمود. در فصل اول کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک، هوش‌مصنوعی و تاریخچه آن بیان شده است و در فصل دوم محیط برنامه‌نویسی متلب به‌طور خلاصه بیان شده تا بر اساس آن فصول دیگر ارائه گردد. در فصل سوم، ساختار شبکه عصب مصنوعی و انواع الگوهای آن، انواع الگوریتم‌های آن، نرم‌افزارهای مدل‌سازی، کدنویسی و نمونه‌ای از تحقیقات در این زمینه ارائه شده است. فصل چهارم، منطق فازی و عصب فازی انواع سیستم‌های آن همراه با کدنویسی و نمونه‌از تحقیقات انجام شده در این زمینه بیان شده است. در فصل پنچم کتاب هم به مدل درخت تصمیم‌گیری خصوصیات پرداخته شده است. و در نهایت در فصل ششم الگوریتم‌های ژنتیک و در فصل هفتم ماشین‌های بردار پشتبان، تئوری یادگیری آماری و نمونه هایی از تحقیقات در این زمینه تشریح شده است. عناوین فصل‌ها: فصل اول: مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی فصل دوم: محیط برنامه‌نویسی متلب(MATLAB) فصل سوم: شبکه عصب مصنوعی فصل چهارم: مدل فازی و عصبی- فازی فصل پنجم: مدل درخت تصمیم‌گیری فصل ششم: الگوریتم ژنتیک فصل هفتم: ماشین‌های بردار پشتبان