اخبار

ویژگی‌های فونونیکی منحصر به فرد تور عنکبوت

گروهی از محققان با مطالعه ساختار میکروسکوپی تور عنکبوت دریافته‌اند که این ماده می‌تواند همانند مواد نیمه‌رسانای الکتریکی، انتقال صدا و حرارت را کنترل نماید. از این کشف جدید می‌توان در تولید مواد عایق صوتی و حرارتی جدید بهره برد.

مقالات

بازار پادتن‌های تک‌دودمانی درمانی

از زمان تجاری‌سازی اولین پادتن تک‌دودمانی در سال 1986، این دسته از محصولات زیست دارویی رشد چشم‌گیری داشته است. تا دهم نوامبر 2014، 47 پادتن تک‌دودمانی در ایالات متحده و اروپا تایید شده و بسیاری نیز در دیگر بازار‌های جهانی برای درمان بیماری‌های مختلف مورد تایید قرار گرفته‌اند. با روند تایید فعلی حدود 4 محصول جدید در سال، تعداد 70 پادتن تک‌دودمانی تا سال 2020 در بازار خواهد بود و مجموع فروش جهانی به حدود 125 میلیارد دلار خواهد رسید.

رویداد ها
    آرشیو رویداد ها