مقالات

زیست‌شناسی مصنوعی؛ معرفی مفاهیم و کاربردها

زیست‌شناسی مصنوعی رشته‌های مختلفی از مهندسی تا علوم پایه را ادغام می‌کند تا در یک تلاش مشترک به یک هدف از پیش‌تعیین‌شده برسند. در زمینه زیست‌شناسی مصنوعی عدم وجود هماهنگی جهانی امری محسوس است و بدین جهت همچنان تعریف دقیقی که به صورت گسترده پذیرفته باشد، وجود ندارد و فصل مشترک همه تعاریف، کاربرد اصول مهندسی در اجزاء بنیادین زیست‌شناسی است.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها
    نظرسنجی

    مقالات سایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟