مقالات

با اعتماد آغاز کنید

نقطه شروع: در رهبری سنتی تنها فرد مهم و تأثیرگذار خود رهبر است. استعدادهای او، روحیه کاریزماتیک و عملکرد مؤثر و شجاعانه در لحظات حساس اهمیت قابل‌توجهی دارد. اما در رهبری واقعی افرادی که زیر نظر رهبری کار می‌کنند، اهمیت بیشتری دارند. رهبری باید بتواند شرایطی را فراهم کند تا آن‌ها ظرفیت و قدرت خود را بشناسند. برای این منظور شما باید اعتماد را در میان افراد خود تقویت کنید.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها