مقالات

همگرایی مبتنی بر فناوری عصبی

درک مغز و دستگاه عصبی بدن و تأثیرگذاری بر آن‌ها به کمک فناوری عصبی منجر به ارتقای سطح سلامت، آموزش، سرگرمی و فناوری اطلاعات در جامعه می‌گردد. در دهه پیش رو انتظار می‌رود حوزه‌های نوظهورِ حاصل از پیشرفت فناوری عصبی ارزش شگرفی را ایجاد نمایند. این حوزه‌ها عبارتند از: درمان از طریق تنظیم اپتوژنتیک، محاسبات نئومورفیک، مطالعات نوروژنومیک، رابط میان مغز و رایانه، سلول‌های بنیادین عصبی، تنظیم الکتریکی سرتاسری جمجمه‌ و بازی‌‌های مبتنی بر اعصاب. با پیشرفت و همگرایی این فناوری‌های زیربنایی، پیش‌بینی می‌شود کاربردهای کاملاً جدیدی توسعه یابند. در ادامه مثال‌هایی از این کاربردهای جدید بیان گردیده است: ساخت ابزارهایی که مزایای رقابتی عصبی ایجاد می‌کنند؛ فناوری‌های ترمیمی درمانی؛ سامانه‌های محاسبات نئومورفیک بسیار پربازده خودآموز؛ بازارهای مبتنی بر اعصاب؛ راه‌هایی برای بازپروری انسان؛ واسط‌های ارتباطی اعصاب-روبات و بسیاری حوزه‌های کاربردی دیگر. دستیابی به این پیشرفت‌های شگرف، به حمایت مالی مداوم بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد.

رویداد ها
    آرشیو رویداد ها