مقالات

به‌سازی عصبی و مسائل اخلاقی آن

هدف علوم اعصاب، فهم ماهیت و ساختار فعالیت‌های‌ مغز و سیستم عصبی‌ انسان است. در دهه‌های‌ اخیر، این علم شاهد تحولات چشمگیری بوده است و تلاش‌های‌ محققان این حوزه، منجر به کشف برخی سازوکار‌های سامانه عصبی انسان و همچنین توسعه و بهبود دستگاه‌های‌ تصویربرداری‌ مغزی مانند تصویربرداری‌ تشدید مغناطیسیِ کارکردی (FMRI) شده است.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها
    نظرسنجی